Vzdělávací aktivita zaměřená na rozvoj zkušeností a dovedností zaměstnanců či osob pomocí interaktivních metod, které vedou k požadované změně či rozvoji dovedností a schopností zaměstnanců.

V procesech změny a ve vzdělávacích programech usilujeme o:
- Jasné stanovení cílů
- Měřitelnou změnu žádoucím směrem
- Dlouhodobé a spolehlivé výsledky
- Praktickou využitelnost v praxi
- Rozvoj silných stránek jednotlivců
- Nasměrování energie týmů k úspěchu
- Výrazně lepší výsledky celých organizací

Změna je učení

Hlavní konkurenční výhodou každé organizace se stává schopnost lidí přijímat nové situace a na nich se neustále učit a rozvíjet. Trénink a vzdělávání se tak může stát účinnou podporou změn, které umožní úspěšné přežití firmy.

V oblasti tréninku se věnujeme ryze českým i mezinárodním firmám s plným respektováním specifik jednotlivých zemí i podnikové kultury klientů. Společně s nimi a podle jejich specifických potřeb připravujeme tréninkové semináře a workshopy „šité na míru“ podniku, situací a cílové skupině. Přirozenou součástí naší práce je poradenství při auditech
lidských zdrojů , zjišťování vzdělávacích potřeb a vytváření ucelených koncepcí podnikového vzdělávání.

NAHORU