Vědění nestačí, musíme to použít. Ochota nestačí, musíme to udělat.

J. W. GOETHE
Neustále doplňované znalosti, účinné metody a zodpovědnost při realizaci vzdělávacích a podpůrných programů dávají našim klientům záruku, že od nás obdrží kvalitní řešení rozvojových potřeb, v nichž klíčovou úlohu hrají lidé – jejich motivace, sociální dovednosti a schopnost dosahovat výsledků se svými týmy.
Využíváme zkušenosti zahraničních partnerů a poznatky z českého prostředí a pomáháme firmám i jednotlivcům uskutečňovat udržitelné

změny, podporující jejich podnikatelské, resp. rozvojové cíle.
Vytváříme programy "ušité na míru", kterými svým zákazníkům pomáháme s rozvojem osobnosti a dovedností manažerů a jejich pracovníků a zejména s řešením konkrétních podnikatelských potřeb v oblastech obchodu, výroby a služeb. Užíváme k tomu facilitaci, tréninkové programy, konzultace a koučování. Tyto nástroje průběžně aktualizujeme podle nejnovějších poznatků v oboru.

POSTUP

Jak pracujeme?

Úvodní setkání

Na úvodním setkání zjistíme vaše přání a vizi cílového stavu. Zajímat nás budou jak specifické informace, tak širší firemní background.

Analýza potřeb a návrh postupu

Pomocí pravidelných konzultací podrobně analyzujeme vaše potřeby a určíme dílčí kroky k jejich naplnění.

Realizace řešení

Postupně realizujeme společně stanovené kroky k vytyčenému cíli. Následuje vyhodnocení celé naší spolupráce.

AKTUALITY

Čemu se věnujeme?

Profesionalita a odbornost

Úspěch naší práce spočívá hlavně v kvalitě trenérů, konzultantů a koučů. Měřítkem úspěchu je implementace nabytých dovedností nebo výsledků workshopů do praxe.

NAŠI KLIENTI

Kdo si nás vybral?

NAHORU