VZDĚLÁVÁCÍ FILOZOFIE A PŘISTUP K SEMINÁŘŮM

TEAM TRAINING se zaměřuje na rozvoj a posílení silných stránek osobností, respektuje jejich jedinečnost. Opírá se o zkušenosti účastníků a důvěřuje síle týmové práce. TEAM TRAINING vychází ze zásad humanistického přístupu ke vzdělávání. Obsah seminářů vždy přizpůsobuje konkrétním potřebám účastníků, situace a objednatele.

Před semináři probíhá důkladná příprava. Obvykle se trenér předstihu setká nejen s objednavatelem, ale i s několika účastníky, aby zjistil, jaké jsou specifické tréninkové potřeby a jaké jsou charakteristiky cílové situace.

Semináře jsou vysoce interaktivní, důraz se klade na radostnou atmosféru, emocionální i smyslové učení a praktický nácvik. Práce na semináři začíná zpravidla dvou až tříhodinovým „zahřívacím a představovacím kolem „. To se koná v předvečer dvoudenního nebo třídenního semináře, aby se následující den mohl již od začátku naplnit intenzivními formami práce.

Na seminářích se pracuje s maximální vizualizací pomocí flip-chartů, připínacích tabulí, moderačních kartiček, pracovních listů, zpětného projektoru a videa. Každý účastník dostane složky s papíry, na nichž se může pořizovat poznámky. V průběhu semináře si do složek ukládá informační a pracovní listy.

Účastníci se během semináře účastní především aktivit jako je hraní rolí skupinové diskuse, podnikatelské hry prezentace na vide aj. Zpětnou vazbu poskytuje trenér i skupina.

TEAM TRAINING klade důraz na psychickou i fyzickou pohodu účastníků během semináře. Zařazuje aktivizační cvičení a během dne nechává prostor na regeneraci sil.

Do měsíce po ukončení semináře dostává každý účastník fotoprotokol, který obsahuje kompletní soubor a fotodokumentaci materiálů využitých během tréninku a vytvořených účastníky.

NAHORU