Různé firmy potřebují různé přístupy. V Team Trainingu využíváme širokou škálu metod a nástrojů k vyvoření programů „šitých na míru" pro každého klienta. Bereme v úvahu jeho specifickou situaci, cíle a potřebu změny.

Každá změna nebo vzdělávací projekt začíná studiem situace u zákazníka. Naší hlavní zásadou je, aby výsledek tréninku byl maximálně využitelný v denní práci účastníků a aby je zážitek z tohoto typu vzdělávání motivoval k dalšímu vlastnímu rozvoji. V procesu přípravy bereme v úvahu takové faktory, jako jsou velikost společnosti, její historie, zásady a tradice, stejně jako úkoly, které společnost řeší.

Při tréninku používáme všechny principy vzdělávání dospělých a nejnovější myšlenky o podnikovém vzdělávání. Naše tréninky jsou vysoce interaktivní. Zaměřujeme se, kromě rozvoje znalostí, dovednosti a účinných postupů práce, také na pozitivní ovlivňování vnitřních postojů.

Po každém tréninku připravujeme fotoprotokol – brožuru se souhrnem klíčových školicích materiálů, obrázků z aktivit účastníků a se záznamy výsledků jejich prací. Brožuru v tištěné nebo elektronické formě dostanou účastníci asi do jednoho měsíce po tréninku. Slouží jako připomínka jeho průběhu a výsledků, pomáhá udržet v paměti niové poznatky a přístupy a je výchozím záznamem pro následné vzdělávání – follow up.

NAHORU