Kon­zul­tace jsou jed­ním z rostoucích seg­mentů naší práce. Svůj čas plně věnu­jeme vašim potřebám. Pomáháme řešit aktu­ální i strategicky významné situace v podnikání, při nichž lidský faktor hraje významnou (a někdy nejvýznamnější) roli.

Pochopit vaši současnou situaci a pracovní cíle znamená pomoci vám udělat správné rozhodnutí. Proto se na začátku spolupráce hodně ptáme; nejdříve chceme per­fektně rozu­mět tomu, jak vaše podnikání funguje. Musíme vstře­bat mnoho informací, abychom spo­lečně mohli najít ty nej­lepší nápady a tech­niky, které vám pomohou dosáhnout cíle. Řízený a efektivní dialog při konzultaci umožní vybrat ta řešení, která budou uskutečnitelná a účinná právě u vás. Konzultace vám umožní optimalizovat investici do školení zaměstnanců, výběru vhodných zaměstnanců, udržení klíčových pracovníků, změny organizační struktury aj.

Své kompetence jsme získali během více než dvacetileté spolupráce se zákazníky v České a Slovenské republice a téměř čtyřicetiletou spoluprací na mezinárodní úrovni. Uplatnili jsme je v těchto oblastech:

  • formulování vizí a strategických plánů ve skupině vrcholového managementu
  • vytváření komplexních i dílčích programů pro firemní vzdělávání
  • změny organizační struktury
  • výběr nových pracovníků
  • talent management
  • programy pro individuální rozvoj a rozvoj týmové spolupráce
  • optimalizace a řízení procesu změny a akceptace změny pracovníky firmy
NAHORU